Όροι & Προϋποθέσεις

Η Garnier με χαρά σας υποδέχεται στην ιστοσελίδα της (εφεξής η «Ιστοσελίδα») πρόσβαση στην οποία παρέχεται από την ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.garnier.gr
Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης της. Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, κάθε χρήστης του Διαδικτύου που κινείται στην Ιστοσελίδα (εφεξής ο «Χρήστης") δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να σέβεται τους ακόλουθους όρους χρήσης:

Νομικές σημειώσεις
Η ιστοσελίδα αυτή (garnier.gr) δημιουργήθηκε για την L’Oréal HELLAS A.E., που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ.39Α, ΤΚ. 14234, Τήλ. : 210-6188500, η οποία διακινεί και εμπορεύεται στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα της μάρκας Garnier © L'Oréal 2009, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
L’Oréal HELLAS A.E.
Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, Ν. Ιωνία, Αττική, ΤΚ. 14234, τηλ : 210-6188500

Υπεύθυνος δημιουργικού και υπεύθυνος υλοποίησης : Publicis Modem

Η Garnier με χαρά σας υποδέχεται στην ιστοσελίδα της (εφεξής η «Ιστοσελίδα") πρόσβαση στην οποία παρέχεται από την ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.garnier.gr
Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, κάθε χρήστης του Διαδικτύου που κινείται στην Ιστοσελίδα (εφεξής ο «Χρήστης") δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να σέβεται τους ακόλουθους κανόνες:
1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
2. Προσωπικά δεδομένα
3. Χρήση της Ιστοσελίδας
4. Τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Με την πρόσβαση της Ιστοσελίδας, παραχωρείται στο Χρήστη άδεια περιορισμένης χρήσης της Τοποθεσίας αυτής. Αυτή η άδεια μεταβιβάζει στο Χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα μη αποκλειστικής χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, περιοριζόμενο αποκλειστικά στην ιδιωτική χρήση της Ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο αυτό, στο Χρήστη παραχωρείται αποκλειστικά το δικαίωμα να προβάλλει την Ιστοσελίδα σε οθόνη.
Αυτή η Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό έργο, το οποίο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η L’Oréal Hellas A.E, διαθέτει, αναφορικά με την ιστοσελίδα και καθένα από τα στοιχεία που την απαρτίζουν (όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, εικόνες, σχήματα, κείμενα, βιντεοκλίπ κ.ά.) αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης για την Ελλάδα, και είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά δικαιώματα της προσωπικότητας, και η οποία δεν παραχωρεί καμία άδεια και κανένα δικαίωμα πέραν της ενημέρωσης μέσω της Ιστοσελίδας.
Η αναπαραγωγή κάθε εγγράφου που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο για τους αποκλειστικούς σκοπούς της ενημέρωσης και για χρήση αυστηρά προσωπική και ιδιωτική. Κάθε αναπαραγωγή και/ή παρουσίαση πλήρης ή μερική της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που την απαρτίζουν, σε οποιαδήποτε μορφή, για άλλους σκοπούς και κυρίως εμπορικούς, απαγορεύεται ρητώς.
Οποιαδήποτε αίτηση εξουσιοδότησης πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση :
L'Oréal Hellas Α.Ε. - Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία.

Κάθε μη επιτρεπόμενη χρήση είναι παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.

Προσωπικά δεδομένα
Η Garnier διατηρεί το δικαίωμα συλλογής προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ο Χρήστης, σε περίπτωση συλλογής προσωπικών δεδομένων του, διαθέτει το δικαίωμα πρόσβασης ενημέρωσης και αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο αυτού του νόμου, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στην παρακάτω
L'Oréal Hellas Α.Ε. στην διεύθυνση Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α,
Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234 και στο τηλέφωνο 2106188500.
Με την προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη και υπό τις προϋποθέσεις του ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με τις οδηγίες, τις κανονιστικές πράξεις και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ιδίως δε σύμφωνα με την οδηγία υπ’ αρ.50/2001), η Garnier έχει δικαίωμα να ενημερώνει τον Χρήστη για προωθητικές ενέργειες μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτών μηνυμάτων SMS και τηλεφωνικώς.
Τέλος, με την προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη, η Garnier διατηρεί το δικαίωμα προώθησης των δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη στους συνεργάτες της κι εν γένει σε συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις.

Χρήση Ιστοσελίδας

α. Χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας
Η Garnier προσπαθεί να ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και να παρέχει στους Χρήστες ακριβείς πληροφορίες. Ωστόσο, η Garnier δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των δεδομένων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Garnier αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα καθώς και για κάθε βλάβη που προκύπτουν από κακόβουλη εισβολή τρίτων που έχουν παραποιήσει τα εν λόγω δεδομένα.
Οποιαδήποτε παράλειψη ή σφάλμα θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εξής διεύθυνση: L'Oréal Hellas Α.Ε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234.

β. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
DΗ Garnier προσπαθεί να διατηρήσει την Ιστοσελίδα προσβάσιμη, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται με καμία υποχρέωση για να το πράττει. Διευκρινίζεται ότι για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης και για κάθε άλλη αιτία, κυρίως τεχνικής φύσεως, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί. Η Garnier σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αυτές τις διακοπές και για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αυτές για τον Χρήστη.

γ. Υπερ-συνδέσεις στην Ιστοσελίδα
Οι υπερ-συνδέσεις που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσουν τον Χρήστη στους διαδικτυακούς τόπους των διαφόρων συνεργατών της L’Oreal Hellas A.E. Διευκρινίζεται ότι η Garnier δεν έχει επαληθεύσει όλες τις ιστοσελίδες που πιθανώς είναι συνδεδεμένες με τη δική της, ούτε το περιεχόμενο και στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές και συνεπώς αποποιείται κάθε ευθύνη τόσο ως προς το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών όσο ως προς τη χρήση που γίνεται από τον Χρήστη. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων από τον Χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.
Η δημιουργία υπερ-συνδέσεων στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να γίνεται με την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Garnier. Κάθε αίτηση αδειοδότησης πρέπει να απευθύνεται στην εξής διεύθυνση: L'Oréal Hellas Α.Ε. - Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία. Κάθε μη επιτρεπόμενη χρήση αποτελεί παραποίηση που διώκεται ποινικά και αστικά.

δ. Χρήση των cookies
Η ιστοσελίδα www.garnier.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Χρήστη και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για να επωφεληθεί κανείς από όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι προτιμότερο να ρυθμίσει τις παραμέτρους της μηχανής πλοήγησης ώστε να δέχεται τα cookies. Τα cookies της Ιστοσελίδας δεν περιέχουν δεδομένα που επιτρέπουν την αναγνώριση του Χρήστη και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη Garnier. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστης μπορεί να μην αποδεχθεί την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα τον υπολογιστή του.

ε. Χρήση συμβουλών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα
Τα εργαλεία συμβουλευτικών υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα αποτελούν απλές προσομοιώσεις που σκοπό έχουν την παροχή συμβουλών καλλυντικής φύσεως. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται αυστηρώς ενδεικτικά. Τα εργαλεία και οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτά δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση για την αντιμετώπιση παθήσεων, κυρίως του δέρματος, που πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ιατρικής εξέτασης και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ιατρική διάγνωση ή την κλινική εξέταση ούτε και την ιατρική θεραπεία.
Στον Χρήστη εκχωρείται μία μη αποκλειστική άδεια χρήσης των Εφαρμογών αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Συνεπώς, απαγορεύεται στον Χρήστη
(i) η πλήρης ή μερική αντιγραφή και αναπαραγωγή της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε υπάρχοντα ή εν δυνάμει λόγο
(ii) η μετάφραση των Εφαρμογών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή διάλεκτο,
(iii) η προσαρμογή των Εφαρμογών.

Η L'Oréal Hellas Α.Ε. δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τις, άμεσες ή έμμεσες, συνέπειες ή/και βλάβες που οφείλονται στην ελαττωματική κατάσταση ή πειρατεία των Εφαρμογών.
Εκτός τούτου, η Garnier σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ικανοποίηση του Χρήστη σχετικά με τη χρήση αυτών των εργαλείων και/ή το τελικό αποτέλεσμα. Η Garnier αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση σχετικά με τη χρήση των συμβουλών αυτών. Οι συμβουλές αυτές δίνονται αυστηρώς ενδεικτικά και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από επαγγελματίες. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή/και απορία, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνει επιστολή στην εξής διεύθυνση: L'Oréal Hellas Α.Ε. - Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία

Τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης
Η Garnier διατηρεί τη δυνατότητα αλλαγής ανά πάσα στιγμή των παρόντων γενικών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, κυρίως για να συμμορφωθεί με κάθε καινούργιο κανονισμό ή νομοθεσία και/ή για να βελτιώσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση που αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας θα ενσωματώνεται στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης και τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει γίνει αποδεκτή από κάθε χρήστη, που είχε εισήλθε στην Ιστοσελίδα μετά την τροποποίηση.
Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που αφορά την εγκυρότητα, την ερμηνεία και/ή την εκτέλεση των παρόντων γενικών όρων χρήσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

Χάρτα για την προστασία του ιδιωτικού βίου και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων
Θέλοντας να διαφυλάξει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και να δημιουργήσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της, η Garnier δημιούργησε μία Χάρτα για την προστασία του ιδιωτικού βίου και του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων. Για την κατανόηση του περιεχομένου του Χάρτα, παρατίθενται οι εξής ορισμοί:
"Ιστοσελίδα" : ορίζεται η ιστοσελίδα, η πρόσβαση στην οποία πραγματοποιείται μέσω της διεύθυνσης: http://www.garnier.gr,
• Ως "εσείς" ορίζεται ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ως
• "εμείς", "garnier.gr" ή "Garnier" ορίζεται ο εκδότης της Ιστοσελίδας,
• ως "συνεργαζόμενη εταιρεία" ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διατηρεί εμπορική σχέση με L’Oréal HELLAS A.E.

Εκτός τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές ή/και νομικές εξελίξεις που ενδεχομένως προκύψουν στο μέλλον, μπορούμε να προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις τής παρούσας Χάρτας και κατά συνέπεια ζητούμε από εσάς να ανατρέχετε τακτικά σε αυτόν. Σε ποιον απευθύνεται αυτή η Χάρτα;
Η garnier.gr προσπαθεί να διατηρεί τη διαφάνεια στις πρακτικές που αφορούν την προστασία του ιδιωτικού βίου και να σας υπενθυμίζει τα σχετικά δικαιώματά σας.
Σας επιβεβαιώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με πλήρη διαφάνεια και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα Χάρτα απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, που επιθυμούν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προτείνουμε ή να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που διοργανώνουμε.
Συνεπώς είναι επιβεβλημένο το καθήκον πίστεως απέναντι στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και, για το λόγο αυτό, δεν θα συλλέξουμε κανένα προσωπικό δεδομένο εν αγνοία τους, παρά μόνο με την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και των οδηγιών, κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ιδίως της κανονιστικής πράξης 1/1999p

Ποιος είναι ο σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων από τη garnier.gr
Ζητούμε από εσάς έναν ορισμένο αριθμό προσωπικών στοιχείων προκειμένου να οργανώσουμε καλύτερα τις εμπορικές σχέσεις μας και τις υπηρεσίες μας καθώς περιηγείστε την Ιστοσελίδα .
Για το λόγο αυτό, η garnier.gr μπορεί να σας ζητήσει προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν:
• εφόσον συμμετέχετε σε μία κλήρωση για ένα διαγωνισμό ή προώθηση που χορηγείται από εμάς ή/και μία εκ των συνεργαζόμενων με εμάς επιχειρήσεων,
• εφόσον συμπληρώνετε μία φόρμα στην Ιστοσελίδα ,
• εφόσον δεχτείτε να απαντήσετε σε έρευνες που πραγματοποιούνται από εμάς (ή μία εκ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων) για τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας στο πλαίσιο εσωτερικών μελετών.
• εφόσον γνωστοποιείτε ένα πρόβλημα που αφορά την Ιστοσελίδα ή μία από τις υπηρεσίες που προτείνουμε. Διευκρινίζεται επίσης ότι, σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας σας, διατηρούμε ένα αντίγραφο της επικοινωνίας.

Γενικά, θα διαπιστώσετε πως η συλλογή προσωπικών δεδομένων μας επιτρέπει να σας γνωρίσουμε καλύτερα και να προσαρμόσουμε τις προσφορές μας στις δικές σας ανάγκες.
Εντούτοις, κάθε φορά που συλλέγονται προσωπικά στοιχεία, προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε ένα σύνδεσμο που οδηγεί στην παρούσα Χάρτα.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης σύστασης σχετικού αρχείου στην Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου για τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν;
Τα κύρια δικαιώματα που διατηρείτε για τα προσωπικά δεδομένα σας διατυπώνονται στο Νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Σύμφωνα με το νόμο, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιρρήσεων στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εμάς και σας αφορούν. Εκτός αυτού, έχετε το δικαίωμα να μην συναινέσετε στην κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις και οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο. Συνεπώς,
• αν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας: αρκεί να συνδεθείτε στο λογαριασμό που διατηρείτε στην Ιστοσελίδα μέσω ενός αναγνωριστικού εισόδου και του κωδικού πρόσβασης που εστάλησαν κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα. Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον ανακτήσετε πατώντας εδώ.
• αν επιθυμείτε να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και συλλέχθηκαν από τη garnier.gr, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στην ιστοσελίδα της L'Oréal Paris ή μέσω γραπτής επιστολής στη

διεύθυνση:
L'Oréal Hellas Α.Ε.
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α
Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234

Πώς αντιμετωπίζετε την κακόβουλη χρήση των προσωπικών δεδομένων μου;
Είστε αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χρήση του αναγνωριστικού εισόδου και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης στην Ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να μην γνωστοποιείτε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης και να κλείνετε πάντα το παράθυρο του προγράμματος πλοήγησης μετά από κάθε συνεδρία. Διευκρινίζεται ότι η garnier.gr δεν θα ζητήσει ποτέ τον προσωπικό κωδικό πρόσβαση μέσω τηλεφώνου ή αυτόκλητου ηλεκτρονικού μηνύματος (spam e-mail). Αν πρόκειται να αντικαταστήσετε τον υπολογιστή σας, συνιστάται η αλλαγή του προσωπικού κωδικού πρόσβασης.