Αντίθετα με τα όσα θα φανταζόταν κανείς, η κατανάλωση ενέργειας στον ψηφιακό κόσμο είναι κάθε άλλο παρά εικονική. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Προστασίας Φυσικών Πόρων των ΗΠΑ, το 2013, τα κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ κατανάλωσαν κατ' εκτίμηση 91 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος, που ισοδυναμούν με την ετήσια παραγωγή 34 μεγάλων (500 μεγαβάτ) εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα.


Η Garnier αποφάσισε να μεριμνήσει για το ζήτημα αυτό, σε συνεργασία με τη Microsoft. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε υιοθετήσει μια καινοτόμα προσέγγιση στον τομέα της Πληροφορικής, η οποία οδήγησε σε μια ιστοσελίδα με 100% ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μέσω πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης, καθώς και σε μια ειδική χρέωση που μας επιτρέπει να τιμολογήσουμε τον άνθρακα. Επίσης, το 44% του ηλεκτρισμού που καταναλώνεται στα κέντρα δεδομένων μας προέρχεται από αιολική, ηλιακή, και υδροηλεκτρική ενέργεια. Σκοπός μας είναι να επιτευχθεί ο στόχος του 50% μέχρι τα τέλη του 2018, και να έχουμε φτάσει στο 60% στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.