ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

για το περιβάλλον

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

για τους ανθρώπους

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ

Διαφάνεια στα συστατικά

Προσφέροντας αποτελεσματικά και ασφαλή προϊόντα,
η Garnier έχει επίσης δεσμευτεί να δίνει περισσότερες πληροφορίες για ορισμένα συστατικά που μπορεί να προβληματίζουν τους καταναλωτές μας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ

Οικολογικά Υπεύθυνη
Ιστοσελίδα

100%


Ιστοσελίδα Ουδέτερου
Ισοζυγίου Άνθρακα

44%

Της Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρησιμοποιείται
από τα Κέντρα Δεδομένων μας είναι Πράσινη

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΟ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Εύκολοι τρόπο για έναν
πιο πράσινο κόσμο

ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ