Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Kαμία προηγούμενη αντίδραση σε βαφές: πρέπει και πάλι να πραγματοποιήσω τον έλεγχο ευαισθησίας;

Ναι, πρέπει πάντα να πραγματοποιείτε τον έλεγχο ευαισθησίας πριν τη χρήση προϊόντων βαφής, ακόμη και εάν ποτέ στο παρελθόν δεν παρατηρήσατε αντιδράσεις στις βαφές μαλλιών.

Η ευαισθησία σας εξελίσσεται με τον καιρό,  δηλαδή αυξάνεται ή ελαττώνεται.
Με τον καιρό, μπορεί να αναπτύξετε ευαισθησία σε συστατικά ή ουσίες, που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα βαφής, που θέλετε να εφαρμόσετε.

Οι βαφές μαλλιών της Garnie είναι σχεδιασμένες με σεβασμό προς τα μαλλιά και το δέρμα σας, ωστόσοι ορισμένοι μπορεί να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε κάποια συστατικά κια ουσίες.

Kαμία προηγούμενη αντίδραση σε βαφές: πρέπει και πάλι να πραγματοποιήσω τον έλεγχο ευαισθησίας;

Ναι, πρέπει πάντα να πραγματοποιείτε τον έλεγχο ευαισθησίας πριν τη χρήση προϊόντων βαφής, ακόμη και εάν ποτέ στο παρελθόν δεν παρατηρήσατε αντιδράσεις στις βαφές μαλλιών.

Η ευαισθησία σας εξελίσσεται με τον καιρό,  δηλαδή αυξάνεται ή ελαττώνεται.
Με τον καιρό, μπορεί να αναπτύξετε ευαισθησία σε συστατικά ή ουσίες, που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα βαφής, που θέλετε να εφαρμόσετε.

Οι βαφές μαλλιών της Garnie είναι σχεδιασμένες με σεβασμό προς τα μαλλιά και το δέρμα σας, ωστόσοι ορισμένοι μπορεί να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε κάποια συστατικά κια ουσίες.

Δεν βρήκες την απάντηση στην αναζήτησή σου; Έχεις ερωτήσεις ή σχόλια για το www.garnier.gr; Θέλεις περισσότερες πληροφορίες;

Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 800 11 300 30


Δεν βρήκες την απάντηση στην αναζήτησή σου; Έχεις ερωτήσεις ή σχόλια για το www.garnier.gr; Θέλεις περισσότερες πληροφορίες;

Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 800 11 300 30