Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Συνιστώμενος χρόνος για να αφήσετε τη βαφή στα μαλλιά σας: είναι σημαντικός;
Εάν αποφασίσετε να αφήσετε τη βαφή στα μαλλιά σας περισσότερο ή λιγότερο από το συνιστώμενο χρόνο, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο. Η απόδοση του προΪόντος μπορεί επίσης να επηρεαστεί.

Η χρονομέτρηση ξεκινά με την ολοκλήρωση της εφαρμογής.

Σαν γενικό κανόνα, πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες εφαρμογής, που υπάρχουν σε κάθε προϊόν βαφής μαλλιών Garnier.
Αυτό διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εγγυάται τη βελτιστοποίηση της απόδοσης για τα προϊόντα βαφής.

Συνιστώμενος χρόνος για να αφήσετε τη βαφή στα μαλλιά σας: είναι σημαντικός;

Εάν αποφασίσετε να αφήσετε τη βαφή στα μαλλιά σας περισσότερο ή λιγότερο από το συνιστώμενο χρόνο, το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι εγγυημένο. Η απόδοση του προΪόντος μπορεί επίσης να επηρεαστεί.

Η χρονομέτρηση ξεκινά με την ολοκλήρωση της εφαρμογής.

Σαν γενικό κανόνα, πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες εφαρμογής, που υπάρχουν σε κάθε προϊόν βαφής μαλλιών Garnier.
Αυτό διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και εγγυάται τη βελτιστοποίηση της απόδοσης για τα προϊόντα βαφής.

Δεν βρήκες την απάντηση στην αναζήτησή σου; Έχεις ερωτήσεις ή σχόλια για το www.garnier.gr; Θέλεις περισσότερες πληροφορίες;

Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 800 11 300 30


Δεν βρήκες την απάντηση στην αναζήτησή σου; Έχεις ερωτήσεις ή σχόλια για το www.garnier.gr; Θέλεις περισσότερες πληροφορίες;

Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 800 11 300 30