Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Πιτυρίδα: τί είναι;
Στα πλαίσια μίας απολύτως φυσικής διεργασίας, το δέρμα της κεφαλής παράγει νεκρά κύτταρα - το ίδιο συμβαίνει με το υπόλοιπο δέρμα του σώματος. Αυτή η φυσική διαδικασία αποβολής των νεκρών κυττάρων συνιστά εν μέρει κυτταρική ανανέωση. 

Υγιές δέρμα κεφαλής:
Το υγιές δέρμα παράγει νέα κύτταρα και αποβάλει τα παλιά χωρίς ενδείξεις ορατές στο ανθρώπινο μάτι.

Μη υγιές δέρμα κεφαλής:
Το μη υγιές δέρμα παράγει αυτό που ονομάζεται πιτυρίδα, που αποτελεί μία ανωμαλία των κυττάρων στο δέρμα της κεφαλής, τα οποία αποβάλλονται σαν "νιφάδες". Αυτή η διαδικασία κυτταρικής ανανέωσης (συχνά καλούμενη πιτυρίδα) έχει σαν αποτέλεσμα την ξηρότητα και τον ερεθισμό του δέρματος της κεφαλής.

Πιτυρίδα: τί είναι;

Στα πλαίσια μίας απολύτως φυσικής διεργασίας, το δέρμα της κεφαλής παράγει νεκρά κύτταρα - το ίδιο συμβαίνει με το υπόλοιπο δέρμα του σώματος. Αυτή η φυσική διαδικασία αποβολής των νεκρών κυττάρων συνιστά εν μέρει κυτταρική ανανέωση. 

Υγιές δέρμα κεφαλής:
Το υγιές δέρμα παράγει νέα κύτταρα και αποβάλει τα παλιά χωρίς ενδείξεις ορατές στο ανθρώπινο μάτι.

Μη υγιές δέρμα κεφαλής:
Το μη υγιές δέρμα παράγει αυτό που ονομάζεται πιτυρίδα, που αποτελεί μία ανωμαλία των κυττάρων στο δέρμα της κεφαλής, τα οποία αποβάλλονται σαν "νιφάδες". Αυτή η διαδικασία κυτταρικής ανανέωσης (συχνά καλούμενη πιτυρίδα) έχει σαν αποτέλεσμα την ξηρότητα και τον ερεθισμό του δέρματος της κεφαλής.

Δεν βρήκες την απάντηση στην αναζήτησή σου; Έχεις ερωτήσεις ή σχόλια για το www.garnier.gr; Θέλεις περισσότερες πληροφορίες;

Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 800 11 300 30


Δεν βρήκες την απάντηση στην αναζήτησή σου; Έχεις ερωτήσεις ή σχόλια για το www.garnier.gr; Θέλεις περισσότερες πληροφορίες;

Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 800 11 300 30