Γλυπτική Wax

Γλυπτική Wax

Κερί

Δομεί τα μαλλιά και δίνει λάμψη μεγάλης διάρκειας

ΔΕIΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜEΝΗ ΣΕΙΡA